خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)
Data Journalism Stories

زاخيلوال: افغانستان هیچ گاه تلاش برای به حاشیه راندن پاکستان نکرده است

Sep 12, 2017 - 19:59
کابل (پژواک،٢١سنبله٩٦): سفير افغانستان مقيم اسلام آباد می گوید که افغانستان هیچ وقت تلاش برای به حاشیه راندن پاکستان را نه کرده است؛ بخاطريکه این کار به نفع افغانستان نیست.
Read More

ماه گذشته در افغانستان بیش از ٣٠٠٠ تن کشته و زخمی شده اند

Sep 05, 2017 - 11:42
کابل (پژواک،١٤سنبله٩٦): طی یک ماه گذشته در افغانستان، طبق ماه قبل در ٢١٥ حمله، بیش از ٣٠٠٠ تن کشته و زخمی شده اند و این رقم نسبت به ماه اگست سال گذشته، ده درصد افزايش را نشان مى دهد.
Read More

طی١٢ماه گذشته نزدیک به ٢٤٥٠٠ تن در افغانستان کشته و زخمی شده اند

Aug 05, 2017 - 11:53
کابل (پژواک،١٤اسد٩٦): طی ١٢ ماه گذشته در حملات مختلف در افغانستان، هر روز به طور متوسط ٦٧تن کشته و زخمى شده اند و يک چهارم این آمار در ماه اکتوبر و جولای وارد گرديده است. گزارشات روزمرۀ آژانس خبری پژواک که بر اساس اظهارات منابع مختلف ترتیب شده است،...
Read More

طى ماه گذشته در افغانستان بیش از١٦٠٠تن کشته و زخمی شده اند

Jul 03, 2017 - 14:27
کابل (پژواک،١٢سرطان ٩٦): در ماه گذشته در افغانستان طی ١٧٢حمله، ٨٣٩ تن کشته و ٧٨٣ تن ديگر زخمی شده اند و آمار نشان می دهد که در ماه جون نسبت به ماه می، حملات ١٦ درصد؛ اما تلفات ٤٦ درصد کاهش يافته است. اين در حاليست که در ماه مى سال روان، نزديک به...
Read More

خانم ها بر پولى که به دست مى آورند بيشتر از ملکيت شان کنترول دارند

Jun 13, 2017 - 15:29
کابل (پژواک، ٢٣ جوزا ٩٦): در افغانستان، خانم هايى که صلاحيت مصرف عوايد شان را دارند، نسبت به خانم هايى که ملکيت هاى شخصى دارند، بيشتر مى باشند.
Read More

در ماه گذشته در افغانستان ٣٠٠٠ تن کشته و زخمى شده اند

Jun 05, 2017 - 13:01
کابل (پژواک، ١٥جوزا ٩٦): در ماه گذشته در٢٠٥ رويداد امنيتی مختلف، ١٤٤٩ تن کشته و ١٥٥٠ تن ديگر مجروح گرديده اند که پنجم حصۀ آن در کابل صورت گرفته است. با درنظرداشت اين ارقام، ماه گذشته نسبت به يک ماه قبل آن به سطح کشور، در ميزان حملات ٥٨ درصد افزايش؛...
Read More

ماه گذشته ٢٢٠٠ تن در افغانستان کشته و زخمى شده اند

May 04, 2017 - 11:58
کابل (پژواک، ١۴ثور٩٦): ماه گذشته در ١٣٠ حمله، حدود ٢٢٠٠ تن کشته و مجروح گرديده اند و با در نظرداشت اين رقم، در حملات ماه گذشته نسبت به دو ماه قبل، پنج درصد کاهش آمده؛ اما سطح تلفات و جراحات ٣٢ درصد افزايش يافته است. اخبار روازنۀ آژانس خبرى پژواک که...
Read More

در سه ماه اول سال روان نزديک به ٢٢٠٠ فرد ملکى کشته و زخمى شده اند

Apr 27, 2017 - 15:26
کابل (پژواک، ٧ ثور٩٦): يافته هاى «يوناما» نشان مى دهد که در سه ماه اول سال ٢٠١٧، نزديک به ٢٢٠٠ فرد ملکى کشته و زخمى شده و اين آمار، نسبت به زمان مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش يافته است. اين گزارش تلفات ملکى در افغانستان را هیئت معاونت سازمان ملل...
Read More

سرمايه گذارى در زراعت رشد سريع اقتصادى و اشتغالزايى را بار مى آورد

Apr 06, 2017 - 12:20
کابل(پژواک، ١٧ حوت ٩٥): دولت افغانستان و سکتور خصوصى در حالى در بيش از يک دهۀ اخير بخش زراعت را ناديده گرفته است که فرصت هاى سرمايه گذارى هاى بزرگ در اين سکتور وجود دارد. يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که سرمايه گذارى در زراعت افغانستان که...
Read More

در افغانستان دربرج گذشته ١٦٠٠ تن کشته و زخمى شده اند

Apr 04, 2017 - 15:52
کابل (پژواک،١۶حمل٩٦): در ماه گذشته درافغانستان،طى١٣٧ حمله، بيشتر از ١۶٠٠ تن کشته و زخمى شدند و با درنظرداشت اين رقم نسبت به يک ماه پيش آن، در رقم حملات کاهش کم رونما شده؛ اما تلفات وجراحات ١٣ درصد افزايش يافته است.
Read More

در ماه گذشته ١٤٠٠ تن در افغانستان کشته و زخمى شده اند

Mar 05, 2017 - 17:21
کابل (پژواک،١٥ حوت ٩٥): در افغانستان طى برج گذشته در ١٣٩ حمله، بيش از ١٤٠٠ تن کشته و زخمى شده و با نظرداشت اين رقم، در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، در ميزان حملات افزايش زياد نيامده اما تلفات ١٤ درصد افزايش يافته است.
Read More

تهديدهاى امنيتى، خدمات مخابراتى را در يک بر چهار حصۀ افغانستان دچار مشکل کرده است

Feb 28, 2017 - 16:33
کابل (پژواک،١٠ حوت ٩٥): يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که آنتن هاى مخابراتى، به دليل تهديدهاى امنيتى در ١٥ واحد ادارى کشور شب و روز خاموش است؛ اما در ٧٤ ولسوالى ازطرف شب غيرفعال مى شود. افغانستان ٣٤ ولايت و ٣٨٣ ولسوالى شامل ٣٦٤ ولسوالى رسمى...
Read More

ماه گذشته نزديک به ١٣٠٠تن در افغانستان کشته و زخمی شده اند

Feb 05, 2017 - 16:02
کابل (پژواک،١٧ دلو٩٥): در افغانستان ماه گذشته در ١٣٧ حمله نزديک به ١٣٠٠ تن کشته و زخمى شده و با در نظرداشت اين ارقام، حملات مسلحانۀ در جنورى نسبت به دسمبر ده درصد؛ اما تعداد کشته شده ها و زخميان ١٧ درصد افزايش يافته است. گزارش هايى آژانس خبرى پژواک...
Read More

در پنج ماه بيش از ده هزار تن کشته و مجروح گرديده اند

Jan 04, 2017 - 18:26
کابل (پژواک، ١٥ جدى ٩٥): در پنج ماه گذشته در افغانستان، به شکل اوسط روزانه نزديک به ٧٠ تن کشته و زخمى شده و بيش از سه قسمت اين تلفات و جراحات در ماه اکتوبر رخ داده؛ اما بعد از آن سطح تلفات و جراحات با گذشت "فصل جنگ" کاهش يافته است.
Read More

پوشش برنامۀ واکسين با توسعۀ آموزش گسترش مى يابد

Jan 03, 2017 - 13:34
کابل (پژواک، ١٣جدى٩٥): در حال حاضر از هر پنج کودک، دو تن تحت پوشش برنامۀ واکسين قرار مى گيرند؛ اما مى توان اين درصدى را با بلند بردن سطح آموزش به خصوص ميان خانم ها و بهتر شدن اقتصاد مردم، بلند برد. اين يافته هاى سروى صحت و دموگرافى افغانستان است که...
Read More

ماه گذشته حدود ١٤٠٠ تن در افغانستان کشته و زخمى شده اند

Dec 18, 2016 - 10:53
کابل(پژواک، ٢٨قوس ٩٥): ماه گذشته، طى ١٢٧ حمله در افغانستان، ١٣٥٩ تن کشته و مجروح گرديده و با در نظرداشت اين ارقام، ماه گذشته سطح تلفات و جراحات ٥٩ درصد و سطح حملات ٣٤ درصد نسبت به دو ماه قبل کاهش يافته است. در جريان ماه اکتوبر سالروان ميلادى در طى...
Read More

ماه گذشته بيش از ٣٠٠٠ تن در افغانستان کشته و زخمى شده اند

Nov 14, 2016 - 14:12
کابل(پژواک، ٢٤ عقرب ٩٥): در افغانستان ماه گذشته طى ١٩٣ حمله ٣٢٥٨ تن کشته و زخمى شده و اين آمار نشان مى دهد که در اکتوبر نسبت به سپتمبر رقم کشته شده ها و زخميان ٨٣ در صد و رقم حملات ٣٥ در صد بيشتر شده است. گزارش هاى آژانس خبرى پژواک که به اساس...
Read More

مشارکت زنان در وزارت ها به شکل اوسط ١٥ در صد است

Oct 25, 2016 - 18:23
کابل(پژواک، ٤عقرب ٩٥): يافته هاى تازه نشان مى دهد که مشارکت زنان در خدمات ملکى افغانستان، به دلاليل گوناگون از جمله آزار و اذيت، در سطح پايين قرار دارد و هفده درصد خانم هايى که در ادارات کار مى کنند، خود را امن احساس نمى کنند.
Read More

توليد مواد مخدر در افغانستان ٤٣ درصد افزايش يافته است

Oct 23, 2016 - 15:10
کابل (پژواک، ٢ عقرب ٩٥): امسال کشت مواد مخدر در افغانستان ده درصد، و توليد آن ٤٣ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته؛ اما سطح محو کشت موادمخدر ٩١ درصد کاهش يافته است.
Read More

ماه گذشته حدود ٢٠٠٠ تن در افغانستان کشته و زخمى شده اند

Oct 13, 2016 - 16:42
کابل (پژواک،٢٢ ميزان ٩٥): در افغانستان با وجوديکه که ماه گذشته نسبت به يکماه قبل آن، ميزان رويدادهاى ناامنى ٢٥ درصد و گراف کشته شدگان و مجروحين ٣٥ درصد پايين بود؛ اما بازهم نزديک به ٢٠٠٠ تن کشته و زخمى شده اند. اين ارقام، بر اساس گزارش هاى...
Read More