خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اشتراک کنندگان يک امتحان رقابتى در فارياب از بى نظمى و عدم شفافيت شکايت دارند

اشتراک کنندگان يک امتحان رقابتى در فارياب از بى نظمى و عدم شفافيت شکايت دارند

Mar 18, 2018 - 18:16

 

 

ميمنه(پژواک،٢٧حوت ٩٦): امتحان جمعی براى بست های پنج و شش خدمات ملکی و معلمى در ولايت فارياب برگزار گرديد؛ اما مشمولين امتحان، از روند پروسه و عدم نظم  شکايت دارند.

عبدالشکور داور رئيس هيات امتحان گفت که بيش از ٥٥٥٠ تن در امتحان جمعى بست هاى پنج و شش و بست هاى معلمى ثبت نام کرده بودندکه  از اين جمله ٤٥٠٠ تن به امتحان حاضرشدند و پروسه بايومتريک را سپرى نمودندو ٥٢ درصد از متقاضيان کار را زنان و دختران تشکيل مى دهند.

موصوف افزودکه امروز از ٢٦٠٠ تن امتحان  اخذگرديد و از بقيه متقاضيان فردا امتحان گرفته خواهدشد.

نامبرده علاوه کرد: "مردم فارياب خوش شانس هستند برای بيشتر از ٧٠٠ بست، ٥٥٠٠ تن رقابت می کنند؛ در حاليکه در ولايت هرات در ٥٠٠ بست بيش از ١٦ هزار تن داوطلب شرکت کرده بودند."

درهمين حال شماری از شرکت کننده گان امتحان از راه نيافتن در بست مورد نظر و از احتمال نفوذ زور مندان و پول داران در پروسه امتحان جمعی،  ابراز نگرانی کردند و برخی ديگر از غير معياری بودن سوالات، نبود کود در پارچه های امتحان، مشخص نبودن رشته مورد نظر و بی نظمی انتقاد نمودند.

آنان گفتند که مشمولين امتحان امروز از سوی  برگزار کننده، توهين شده با وجود چوکی فراوان آنان را در زمين نشاندند.

شمس الدين با ابراز نگرانی گفت که ٧٠٠ بست براى بيش از ٥٥٠٠ تن مشکل آفرين است و اين امر سبب مى شود تا  بيشترين جوانان مايوس و به کشور هاى خارجى بروند و  يا به گروه های مخالف بپيوندند  و برخی هم به مواد مخدر آلوده شوند.

نسيمه که ليسانس بوده و در بست معلمی ثبت نام کرده است گفت که از روند بايومتريک تا جريان امتحان بی نظمی بود و باورمند است که افراد زور مند و زر دار استخدام خواهد شد.

هنگامه سادات اشترک کننده ديگر امتحان گفت که از رشته کمپيوتر ساينس فارغ شده؛ اما سوالات مطابق رشته اش نبود، کود مشخص نداشت، نمى دانست چگونه بست مورد نظر خود را انتخاب نمايد.

وی گفت که از امتحان امروزی، خيلی خاطرۀ بد دارد؛ چون بيشترين مشمولين امتحان دختران و زنان بودند ١٦ سال تحصيل کردند؛ اما به شکل توهين آمیز به روی خاک نشسته امتحان دادند.

گيتا  از هيات و برگزار کننده کان امتحان سخت انتقاد نموده گفت که هزاران چوکی در داخل پوهنتون وجود داشت؛ اما آنان را در روی زمين نشانده به محضر عام توهين و تحقير کردند.

اما عبدالشکور داور رييس هيات گفت که سوالات مطابق به سيستم و رشته های مورد نياز آماده شده  و اگر مشمولين امتحان سوالات حل نموده باشند، مطمئناً که به بست دلخواه شان راه می يابند.

وی در مورد انتقاد متقاضيان از اينکه با موجوديت چوکی  آنان را به گونه توهين آميز به روی زمين نشاندند گفت که اين سوال را بايد مسئولين ولايت فارياب پاسخ بدهند و آنان چوکی گذاشته زمينه اخذ امتحان را فراهم مى نمودند.

انجنيرگل احمد فضلی رييس پوهنتون فارياب گفت که آنان بيش از ٤٠ اتاق را منظم ساخته يک هفته قبل به کابل ايميل نموده بودند و برای شان گفته نشده بود که امتحان در صحن پوهنتون داير می گردد.

وی گفت که امروز تلاش کردند تا چوکی ها را در بيرون جايی که امتحان برگزار مى شود تنظيم نمايند؛ اما فرصت ياری نکرد.

به زمين نشاندن قشر اناث در هنگام اخذ امتحان، در شبکه های اجتماعی، خشم اکثريت باشنده گان فارياب را برانگيخته، اداره محلی و برگزارکنندگان امتحان را متهم به بی کفايتی ساخته  و گفتند که آنان امروز با چنين عملکرد شان، به ناموس ملت فارياب توهين کردند.