خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"خدمات اداره افغان پُست سريع و منظم می گردد"

"خدمات اداره افغان پُست سريع و منظم می گردد"

Mar 07, 2018 - 16:46

کابل (پژواک، ۱۶ حوت ۹۶): وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى مى گويد که با امضاى توافقنامه انتقال بسته هاى پُستى با وزارت ترانسپورت؛ خدمات اداره افغان پُست، سريع و منظم می گردد.

توافقنامه انتقال مصئون بسته های پُستی، امروز توسط احمد وحيد ويس رئيس افغان پُست، و ويس سلطانی رئيس هماهنگی امور ولايات وزارت ترانسپورت، در کابل به امضا رسيد.

شهزاده آريوبی وزير مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در اين مراسم حضور داشت، امضای اين توافقنامه را بخاطر تقويت و اعتبار افغان پُست مهم عنوان کرده گفت که به اساس آن، خدمات اداره افغان پُست سريع و منظم می گردد.

وی افزود: "با همکاری وزارت ترانسپورت، در کنار اينکه بسته های پُستی به وقت معينه و به گونه مصئون به دسترس مردم قرار می گيرد، عوايد اداره پُست نيز افزايش می يابد."

موصوف، با بيان اينکه با امضای اين توافقنامه، اداره افغان پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تلاش می کند که خدمات پُستی را با سيستم جديد و معيارهای جهانی به مردم  ارايه نمايد، گفت که امضای اين سند، زمينۀ کار را برای جوانان نيز فراهم می کند.

محمد حميد طهماسی وزير ترانسپورت نيز طى  صحبتى دراين نشست گفت: "در گذشته اين دو وزارت بخاطر انتقال بسته های پستی همکاری داشتند؛ اما نياز به همکاری بيشتر بخاطر مرفوع ساختن نيازمندی ها وجود داشت و به همين دليل، اين تفاهمنامه به امضا رسيد."

وی گفت که بر مبنای اين توافقنامه؛ وزارت ترانسپورت، تمام بسته های پستی اداره افغان پست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شکل مصئون از طريق شرکت های معتبر و راجستر شدۀ خصوصی، از مرکز (کابل) به ولايات و از ولايات به مرکز انتقال می دهد.

وزير ترانسپورت، با اشاره به موجوديت حدود ۳۰۰ شرکت ترانسپورتی در کشور، گفت که در ميان آنان شرکت های معياری نيز وجود دارد؛ اما با آنهم شرکت ها تحت بررسی قرار دارند.