خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

درانى:از سرمايه‌گذاری‌ها در بخش زراعت،با جديت حمايت می‌کنيم

درانى:از سرمايه‌گذاری‌ها در بخش زراعت،با جديت حمايت می‌کنيم

Mar 02, 2018 - 15:58

کابل (پژواک،١١حوت ٩٦):وزير  زراعت،آبيارى و مالدارى از سرمايه گذاران خواست تا در سکتور زراعت و مالدارى  درکشور سرمايه گذارى کنند و باعث رشد توليدات داخلى و حمايت از  دهقانان  و مالداران شوند.

نصيراحمد درانی، وزير زراعت، آبياری و مالداری امروز  از يک کمپلکس توليدات زراعتی و مالداری سکتور خصوصی در ولسوالی بگرامی ديدار کرد.اين کمپلکس، شامل فابريکه‌ پروسس شالی و توليد برنج، فابريکه‌ توليد دال، فابريکه‌ توليد دانه‌ مرغ، فابريکه‌ی توليد روغن و يک فارم بزرگ مرغداری است.

در ساخت فابريکه ‌های توليد دال و پروسس شالی و توليد برنج اين مجتمع توليدی، ميليون‌ها دالر از سوی سکتور خصوصی سرمايه‌گذاری شده است که قرار است تا سه ماه آينده به توليد دال و برنج وطنی آغاز کنند.

مالک اين کمپلکس توليد و پروسس محصولات زراعتی می‌گويد که تنها در ساخت فابريکه‌ توليد برنج، ۱۲ ميليون دالر سرمايه‌گذاری کرده است.

وزير زراعت  درديدار  از اين کمپلکس به ارزش‌دهی روی توليدات داخلی تأکيد کرد و گفت که دولت افغانستان برای رشد توليدات داخلی، ۲۵ درصد امتياز برای عرضه‌کننده‌گان محصولات داخلی در نظر گرفته است.

وى گفت:"ما از سرمايه‌گذاری‌ها در بخش زراعت، با جديت پشتی‌بانی و استقبال می‌کنيم و از همه‌ سرمايه‌گذاران می‌خواهيم که در سکتور زراعت و مالداری سرمايه‌گذاری کنند و باعث رشد توليدات داخلی و پشتی‌بانی از دهقانان و مالداران کشور شوند."

هم‌چنان در کمپلکس توليدات زراعتی و مالداری بگرامی، سنگ تهداب یک فابريکه‌ توليد روغن نيز توسط وزيرزراعت گذاشته شد. اين فابریکه، قرار است در ۲۴ ساعت، ۴۵ تن روغن توليد کند.