خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

با بيجاشده ها در لوگر کمک صورت گرفت

با بيجاشده ها در لوگر کمک صورت گرفت

Jan 15, 2018 - 11:38

پل علم (پژواک، ٢٥جدى ٩٦): با صدها خانوادۀ بيجاشده در ولايت لوگر، کمک هاى نقدى و وسايل صورت گرفت.

نوراحمد صالحى رييس امور مهاجرين ولايت ننگرهار، در مراسمی که به اين مناسبت ترتيب شده بود، گفت که اين کمک ها از سوى کميشنرى عالى ملل متحد در امور مهاجرين، به آنعده از خانواده ها اختصاص يافته بود، که مناطق خود را به علت جنگ ها ترک کرده اند.

به گفتۀ موصوف، در اين ولايت حدود ٣٥٠٠ خانواده به علت جنگ ها بيجا شده؛ اما کمک ها به هشتصد خانواده اختصاص يافته است.

به اساس معلومات موصوف، اين کمک ها شامل فى خانه دو صد دالر امريکايى است و علاوه بر آن، وسايط خانه نيز در نظر گرفته شده است.

او افزود: "خانواده هايی که اکنون به آنها کمک داده نشده است، کوشش مى کنيم که با آنها نيز کمک صورت گيرد."

ميرويس پنجاه ساله يکى از کمک گيرندگان به پژواک گفت: "باشنده منطقۀ کمال خيل مرکز هستم؛ از اينکه جنگ ها در آنجا بيشتر شد، ما نيز شش ماه قبل به شهر آمديم."

موصوف افزود که کمک هاى امروز شامل دو صد دالر، دو کمپل، يک فرش و بعضى ظروف مى باشد.

احمد شاه يکى از باشندگان ولسوالى بره کى برک نيز به پژواک گفت که از اثر جنگ هاى متواتر، به شهر کوچ کرده اند.

او گفت: "به شهر آمديم، به رياست امور مهاجرين عريضه نموديم، اين است که يک ماه بعد با ما کمک صورت گرفت."

اما موصوف تاکيد کرد که اين کمک ها، به آنها کفايت نمى کند، بايد کمک هاى بيشتر صورت گيرد.

قابل ذکر است که در يک سال گذشته، شمارى از افراد در اثر جنگ ها از بره کى برک، چرخ، ازره، محمدآغه و مناطق ديگر بيجا شده اند.