خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رحمن: افغانستان با يک جنگ سرد اعلام ناشده مواجه است

رحمن: افغانستان با يک جنگ سرد اعلام ناشده مواجه است

Dec 24, 2016 - 17:24

جلال آباد (پژواک،٤ جدى٩٥): معاون امنيتی وزارت امور داخله مى گويد که افغانستان، با يک جنگ سرد اعلان ناشده مواجه است؛ اما نيروهاى امنيتى افغان، توانمندى آن را دارند که برضد آن مبارزه نمايند.

سترجنرال عبدالرحمن رحمن، اين اظهارات را به تاريخ ٤ جدى در محفل معرفى قوماندان جديد پوليس سرحدى در زون شرق ابراز داشت.

دراين نشست، سمونوال محمدايوب حسين خيل، منحيث قوماندان امنيۀ جديد پوليس سرحدى معرفى گرديد و حلف وفادارى ياد کرد.

سترجنرال عبدالرحمن رحمن معيين امنيتى وزارت امور داخله گفت که پاسوال حسين خيل، نظر به شايستگى اش دراين سمت گماشته شده است و برايش توصيه کرد تا در انسجام، آموزش و اکمال منسوبين تلاش نمايد.

نامبرده افزود که افغانستان، درحال حاضر با يک جنگ سرد اعلان ناشده دچار است و نيروهاى امنيتى افغان، نظر به توانمندى وهماهنگى خود با اين مبارزه ادامه مى دهند.

نامبرده از همه نيروهاى امنيتى به ويژه پوليس سرحدى زون شرق، خواست تا در تامين امنيت و کنترول سرحدات تلاش به خرج دهند.

 محمدگلاب منگل والى ننگرهار درمراسم معرفى قوماندان پوليس سرحدى گفت که حسين خيل از ظرفيت ادارى خوب بهره مند است و تعيين وى، به اين سمت را يک فيصلۀ بجا از سوى وزارت امور داخله عنوان کرد.

پاسوال محمد ايوب حسين خيل قوماندان جديد پوليس سرحدى در زون شرق، اطمينان داد که همه امور را در چوکات قانون و سلسله مراتب نظام به پيش خواهد برد.

نامبرده گفت حسين خيل، همانند فعاليت ها و توانمندى هاى زمانى که رييس ارکان بود، در سمت جديد نيز فعاليت نمايد.

موصوف افزود: "طوريکه براى حراست اين منطقه؛ شهيد زاهد قربانى داد، راه وى را تعقيب خواهم کرد همه اموراتم برمبناى قانون خواهد بود و تلاش مى ورزم تا قانون را نخست بر خود و سپس بر منسوبين تطبيق نمايم."

شايان ذکر است که حسين خيل پيش از اين، منحيث رييس ارکان همين زون سرحدى اجراى وظيفه مى کرد و مل پاسوال ولى خان شينوارى، قوماندان زون متذکره بود.