خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

پيشنهاد-خبر

 

آيا شما کدام موضوع خبرى داريد که به نظر شما آنرا تحت پوشش  قرار دهيم ، آيا موضوع يا رويداد خبرى وجود دارد ، در محل شما چى ميگذرد که به نظر شما در مورد آن گزارش دهيم؟

پژواک به موضوعات خبرى شما ارزش ميدهد. لطفاً موضوع خبرى خودرا در محل ذيل با ما شريک سازيد. اگر ميخواهيد اسم و ايميل آدرس تانرا بنويسيد تا با شما تماس گرفته شود. اين کار اختيارى است. اگر شما اسم و يا ايميل آدرس خود را درج نمائيد، ما آنرا محرم نگهداشته و با کسى شريک نميکنيم.